Zámečnické práce
Výroba a montáž ocelových konstrukcí

Historie společnosti

Společnost Mykko s.r.o. byla založena na přelomu roku 1990 a 1991 původně se sídlem v Kozmicích čp. 37, okres Benešov a zapsána byla u Krajského obchodního soudu v Praze dne 17. dubna 1991. Původní společenskou smlouvu podepsali a také podíly ve výši 33 333,- Kč složili:

Vzhledem k dalšímu vývoji uvnitř společnosti i vzhledem k zapojení do její činnosti od smlouvy odstoupil p. Jindřich Vytlačil a novým společníkem se stal p. Josef Vejvoda. Tato skutečnost byla podložena sepstáním nové společenské smlouvy dne 20. ledna 1993 a nutnými změnami obchodním rejstříku. Jednatelem společnosti byl potvrzen Ing. Zbyněk Beneš. V neposlední řadě v duchu změn došlo i ke změně sídla společnosti a novým sídlem se stal dílenský areál v Petroupimi čp. 10, okres Benešov.

V roce 1997 odprodal svůj podíl Ing. Vladimír Šenk zbývajícím dvěma společníkům, a to tak, že Ing. Zbyněk Beneš zvýšil svůj vklad na 52 000,- Kč a p. Josef Vejvoda zvýšil svůj vklad na 50 000,- Kč. Základní jmění společnosti je tedy 102 000,- Kč.

V letech 1991 - 1995 se firma zabývala převážně prováděním oprav nákladních automobilů (Liaz, Tatra), kolových zemědělských traktorů a zemědělských strojů. Dále byly prováděny sklizňové práce obilovin a řepky, převážně pro ZOD Petroupim, a to žacími mlátičkami E-512, E-514 a E-524. Firma se dále zabývala prováděním zámečnických prací pro stavební firmy (montáž ocelových konstrukcí - stavba rekreačního centra Škodaexportu v Tichonicích, dodávka a montáž ocelových konstruktcí pro rekonstrukci staveb živočišné výroby v Soběhrdech). Zlom přišel v roce 1995, kdy začala spolupráce s IPS Praha a.s., závod 09, tehdy ještě se stavbyvedoucím, později vedoucím střediska Ing. Dušanem Mikolášem, a stavbou ČS Petra Průhonice vpravo, kde firma Mykko s.r.o. Petroupim dodávala a montovala ocelové konstrukce zastřešení stojanů vč. střešní krytiny. Obdobné práce provádí firma dodnes.

Dalším mezníkem je spolupráce s firmou KR KOVO s.r.o. Benešov, kdy v kooperaci jsou kompletovány ocelové svařence krbových kamen pro Haas - Rukov Rumburk.

V neposlední řadě je třeba i doplnit stávající sortiment zámečnických prací o dodávky a montáže ocelových konstrukcí pro telekomunikační účely. Některé rozhodující nebo zajímavé práce z minulých let lze nalézt pod částí montáže.

Mykko spol. s r.o., Petroupim 10, 256 01  Benešov, Tel./fax: 317 795 610, e-mail: mykko@tiscali.cz